av_instit-water-laboratory-hdrvb 450x360

Naše zásady

V roku 2018 sme vykonali meranie vplyvu našej značky na vodu a uhlíkovú stopu, aby sme potvrdili smer pokroku a funkčnosť opatrení potrebných k tomu, aby sme ich mohli obmedzovať. Francúzska výroba, biologická rozložiteľnosť starostlivosti o pleť, ekologický dizajn obalov – stanovili sme zásady, ktoré do vývoja a výroby našich výrobkov začleňujú environmentálne aspekty.

Vplyvy na vodu a uhlíkovú stopu 

V roku 2018 sme vykonali meranie vplyvu našej značky na vodu a uhlíkovú stopu. Naša celková spotreba vody zodpovedá spotrebe mesta Paríž za 20 dní1. Spotreba termálnej vody Avène zodpovedá ročnej spotrebe 350 francúzskych domácností2. Táto spotreba sa týka predovšetkým výroby zložiek výrobkov a používania našich oplachovacích prípravkov zákazníkmi. Pokiaľ ide o uhlíkovú stopu, naše emisie zodpovedajú emisiám 11 580 Francúzov za rok3. Táto spotreba sa týka predovšetkým výroby obalov. Štúdia našich vplyvov na vodu a uhlíkovú stopu sa stala východiskovým bodom pre vyhodnotenie už vynaloženého úsilia a stanovenie nových možností pokroku.
Zdroje dát: 
1 – Parížska radnica
2 – INSEE (Francúzsky národný inštitút pre štatistiku a ekonomický výskum) spotreba výrobného závodu, termálnych kúpeľov, hotela a súvisiacich produktov: priama spotreba pre domácnosť 2,5 osôb
3 – Planetoscope.com

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Production unit_High-resolution_CMJN_7

Francúzska výroba

Dbáme na to, aby sme uprednostňovali zdroje francúzskej výroby. 35 % našich surovín sa vyrába vo Francúzsku, 43 % v Európe1. Naša výnimočná účinná látka, termálna voda Avène, vyviera z prameňa Sainte-Odile v srdci regionálneho národného parku Haut-Languedoc na juhozápade Francúzska. 86 % našich obalov sa vyrába vo Francúzsku, 13 % v Európe2. Všetky naše výrobky sa vyrábajú a balia vo Francúzsku3, predovšetkým v Avène-les-Bains. 
Zdroje dát:
1 – údaje za rok 2019 – Európa = Európska únia okrem Francúzska, Veľká Británia a Švajčiarsko
2 – údaje za rok 2019 – Európa = Európska únia okrem Francúzska
3 – s výnimkou konkrétnych výrobkov radu Couvrance
 

Placeholder-188x128 D

Zloženie výrobkov

Pri každej zmene zloženia výrobku sa snažíme uplatňovať zásadu „menej je viac“, aby sme znižovali počet zložiek jednotlivých výrobkov. To znamená, že vyberáme iba to, čo je potrebné, aby mal výrobok správny účinok a obsahoval správnu dávku jednotlivých zložiek.
Hodláme ponúkať čoraz viac prírodných receptúr. Nové receptúry budú vyvíjané s cieľom dosiahnuť aspoň 85 až 90 % prírodných zložiek. Budeme dbať na to, aby sme tak mohli robiť bez toho, aby sme výrazne zaťažovali vodné zdroje. Výroba prírodných zložiek totiž vo všeobecnosti vyžaduje väčšiu spotrebu vody pri pestovaní rastlín.
Pri všetkých nových oplachovacích a bezoplachových výrobkoch pre starostlivosť o pleť budeme uprednostňovať, aby boli po použití biologicky rozložiteľné1, aby nedochádzalo k zmenám vodného prostredia. V súčasnej dobe je 90 % našich oplachovacích prípravkov biologicky rozložiteľných.
Dáta:
1 a 2 Test OCDE 301B
2 – s výnimkou konkrétnych výrobkov

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Production unit_High-resolution_CMJN_1

Obaly

S každým novým výrobkom si kladieme za cieľ dosahovať úspory materiálov alebo používať recyklované materiály. Naše krabičky a príbalové letáky sú vyrobené z lepenky pochádzajúcej z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, a pokiaľ je to možné, nepoužívame ich. 
Do roku 2025 bude 100 % našich obalov znovu použiteľných alebo recyklovateľných v rámci obehového hospodárstva.
 

späť na začiatok