TESTOVANIE

TESTOVANIE

Keď ide o bezpečnosť našich výrobkov, nerobíme žiadne kompromisy a spolupracujeme s vysokokvalifikovanými tímami toxikológov, ktorí ich starostlivo vyhodnocujú.

Naše výrobky testujeme pod dermatologickou a/alebo oftalmologickou a/alebo
pediatrickou kontrolou, aby sme sa uistili, že sú účinné a nespôsobujú alergie alebo reakcie
neznášanlivosti. Každý výrobok prechádza počas
svojho vývoja množstvom prísnych testov (bakteriológia, kompatibilita s obalom, znášanlivosť, použitie,
atď.). Všetky tvrdenia na našich obaloch podliehajú klinickým štúdiám, ktoré overujú ich
pravosť.

Iba prípravky Pédiatril, TriXera NUTRITION, Cicalfate, XeraCalm A.D a opaľovacie mlieko pre deti SPF50+
v objeme 100 ml boli testované na dojčatách a deťoch.

Naše výrobky predávame v Číne, kde testy nariaďujú
miestne predpisy. Niektoré z týchto testov vykonávané laboratóriami akreditovanými
čínskymi úradmi používajú metódy, ktoré neschvaľujeme, napríklad testovanie na zvieratách.
Cosmetics Europe, organizácia, ktorej sme členom, ako aj ďalšie organizácie
medzinárodného profesijného združenia kozmetického priemyslu spolupracujú s
čínskymi úradmi, aby ukončili povinné pokusy na zvieratách a podporili ich v používaní
alternatívnych metód, ako sa to už robí v Európe. A veríme, že sa nám
vďaka spolupráci s čínskou vládou podarí dotiahnuť toto úsilie do úspešného konca.

Výrobky starostlivosti o pleť, ktoré nie sú špeciálne určené pre tehotné ženy, sa netestujú na
tehotných ženách. Či sa naše výrobky môžu používať počas tehotenstva a dojčenia, závisí od
ich zloženia. Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek požiadaviek.

Pre hodnotenie bezpečnosti našich kozmetických výrobkov bez použitia
zvierat sme vytvorili alternatívny program:
- vývoj substitučných testov na bunkových kultúrach v našich vlastných laboratóriách pre
kultiváciu kože, ktoré boli vyvinuté pred viac ako 20 rokmi,
- implementačné metódy dostupné na trhu,
- aktívna účasť na testovacích programoch vykonávaných úradnými orgánmi
Francúzska a Európy.
Finančnou účasťou na výskumných programoch
vedených spoločne Európskou komisiou a Cosmetics Europe, európskou organizáciou odborníkov v oblasti kozmetiky,
ktorej sme členom, podporujeme aj vývoj alternatívnych experimentálnych metód
.

Podľa európskych nariadení o kozmetike (nariadenie ES 1223/2009)
výrobcovia musia používať alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách,
ktoré sú dostupné pre testovanie nových surovín a hotových výrobkov.
Ako priekopníci tohto prístupu sme zaviedli alternatívny program
a pred niekoľkými rokmi sme úplne zastavili všetky testy na zvieratách.

Každoročne sa na testovaní výrobkov zúčastní 8 000 dobrovoľníkov, zdravých osôb aj príslušníkov cieľovej skupiny.
Pri každom uvedení dermokozmetického výrobku Pierre Fabre na trh prijímame 300 až 1 000
dobrovoľníkov. Niektoré z týchto testov sa vykonávajú v hodnotiacich centrách, ktoré sa nachádzajú
v okolí Toulouse.

Naša dermokozmetická starostlivosť sa nevyhýba základným pravidlám medicínskej a farmaceutickej dôslednosti,
čo nám znemožňuje tvrdiť čokoľvek bez dôkazu. Aby sme zaručili
bezpečnosť a nezávadnosť všetkých našich receptúr, vykonávame obzvlášť prísne
testovanie nad rámec európskych požiadaviek: predklinické testy in vitro; testy in vivo,
testy klinickej znášanlivosti: (test na citlivosť a testy kožnej alebo očnej znášanlivosti pod
dermatologickou, oftalmologickou alebo pediatrickou kontrolou).

PREDAJCOVIA

PREDAJCOVIA

Keďže naše výrobky sú určené pre citlivú pleť, prísne vyberáme
použité prísady a vykonáme mnoho klinických štúdií. Toto zameranie na kvalitu
výrobkov môže ovplyvniť ich predajné ceny.
Okrem toho ceny výrobkov stanovujú naši distribútori, a preto sa môžu líšiť podľa
daného predajného miesta.

Vzhľadom na množstvo žiadostí vám bohužiaľ nemôžeme poslať vzorky. Pozývame vás do nášho obchodu, kde sa môžete zoznámiť s našimi produktmi starostlivosti o pleť a pokožku.

Bohužiaľ nemáme vernostný program.

VÝVOJ PRODUKTOV

VÝVOJ PRODUKTOV

Dôvera našich spotrebiteľov je pre nás zásadná. Hodnotenie bezpečnosti našich výrobkov je preto založené na troch typoch analýz, ktoré sa vykonávajú s maximálnou starostlivosťou.

Náš výskum prebieha od nájdenia aktívnej látky až po uvedenie hotového výrobku
na trh, v priemere tri roky. Tento proces však môže trvať až 10 rokov!
Našich 72 odborníkov navrhuje a vykonáva klinické štúdie priamo u nás alebo
v spolupráci s odborníkmi z celého sveta.

V súlade s platnými európskymi predpismi posudzujeme každú
zložku našich prípravkov, pričom sa zohľadňujú jej fyzikálno-chemické vlastnosti, jej
toxikologický profil, úroveň expozície (tvár, telo), čas kontaktu, cieľová skupina výrobku
(citlivá pokožka, deti, dojčatá, tehotné ženy, stav pokožky), ako aj obal
a spôsob aplikácie.
Pre každú použitú surovinu sa v rámci hodnotenia bezpečnosti vypracuje štúdia a
súhrnný dokument založený na dostupných údajoch, ktorý je
prípadne doplnený sériou testov a analýz. Tie nám potom sprostredkujú pozitívny alebo negatívny pohľad
na používanie zložky v závislosti od výrobku.
Dôsledne posudzujeme potenciálne riziko karcinogénnej, mutagénnej látky alebo látky
toxickej pre reprodukciu (CMR). Na látky klasifikované podľa CMR
sa vzťahujú extrémne prísne predpisy v oblasti kozmetiky.

Ak chcete skontrolovať, či váš kozmetický výrobok nemá prekročený dátum spotreby, môžete tak spraviť
pomocou dvoch údajov na obale.
Môžete sa riadiť dátumom spotreby. Do tohto dátumu sme
schopní zaručiť účinnosť a stabilitu našich výrobkov. Uvedenie tohto údaja je v Európe
povinné pre hygienické a kozmetické výrobky s dobou spotreby kratšou ako 30 mesiacov. Okrem toho
sa môžete riadiť aj údajom „Po otvorení spotrebujte do“, ktorý je označený symbolom
s otvorenou dózou s číslom a písmenom M ako „mesiac“. Číslo predstavuje počet mesiacov,
pre ktoré sa výrobok môže používať po otvorení bez rizika. Vákuovo balené prípravky
(dávkovače bez vzduchu alebo sterilná kozmetika) nemajú uvedený údaj „Po otvorení spotrebujte do“, pretože môžu
sa v rámci odporúčaného trojročného limitu používať ľubovoľne dlho.

Ak sa domnievate, že s vaším výrobkom je problém, môžete sa obrátiť na naše
reklamačné oddelenie pre kvalitu, ktoré vás požiada, aby ste im výrobok zaslali na
testovanie. Ak sa ukáže, že výrobok je chybný, bude vám zaslaný
nový produkt. Kontaktujte zákaznícky servis.

Každý výrobok obsahuje číslo šarže v špecifickom formáte, ktoré možno použiť na identifikáciu
jeho pôvodu. To nám umožňuje zistiť dátum výroby, obsah surovín atď. Tieto
údaje nám umožňujú v prípade potreby stiahnuť šaržu z predaja.

Skupina Pierre Fabre Dermo-Cosmetics, ktorej sme súčasťou, prevádzkuje ročne 750
až 1050 mikrobiologických, fyzikálno-chemických a klinických štúdií kompatibility a stability všetkých
svojich produktov.
Pre každý z našich produktov vykonávame 4 až 5 klinických testov znášanlivosti a účinnosti
zloženia pred jeho schválením.
Na každej vyrobenej šarži systematicky kontrolujeme zloženie,
obaly a produkty.
Naše produkty monitorujeme aj dlhý čas po ich uvedení na trh
pomocou klinických štúdií predložených etickým komisiám.
V neposlednom rade pravidelne revidujeme naše produkty v súlade so spätnými väzbami
z kozmetológie, kvalitou, ako aj vedeckým a regulačným pokrokom.

Pri každom výrobku hodnotíme bezpečnosť surovín aj samotného
hotového výrobku.
Najprv analyzujeme zloženie receptúry a vypočítame
bezpečný rozsah pre koncentráciu každej zložky. Potom urobíme predklinické
testy (in vitro), testy klinickej znášanlivosti (in vivo na zdravej koži a potom na cieľovej skupine), testy
senzibilizácie a nakoniec testy kožnej alebo očnej znášanlivosti.
Ak sa pri vývoji receptov počas týchto testov vyskytnú problémy,
potom sa výrobok vôbec nedostane na trh a my začneme s vývojom od začiatku. V
Eau Thermale Avène je bezpečnosť na prvom mieste. Každý výrobok je preto uvedený na
trh s absolútnou zárukou, že je za bežných podmienok používania bezpečný.

Keďže podnikáme v oblasti zdravia, rozhodli sme sa zaviesť vlastné
službu kozmetovigilancie v našich laboratóriách už pred 25 rokmi, aby sme zabezpečili
spotrebiteľom bezpečnosť pri používaní našich výrobkov po ich uvedení na trh vo všetkých krajinách,
kde sa predávajú. Táto medzinárodná organizácia sa spolieha aj na
externé a nezávislé odborné znalosti. Sieť odborníkov monitoruje a neustále
prehodnocuje bezpečnosť výrobkov Eau Thermale Avène: Podľa prísnych a uznávaných metodík zhromažďuje,
overuje a analyzuje možné nežiadúce účinky spojené s používaním
našich produktov a navrhuje prvky, ktoré by mohli produkt vylepšiť.
Náš tím lekárnikov je k dispozícii na (bezplatnom) telefónnom čísle +33(0) 800 811 001 a je pripravený vám
odpovedať na všetky otázky týkajúce sa tolerancií výrobku. V prípade potreby lekár alebo dermatológ vyšetrí pacienta
, aby sa zistili možné liekové
interakcie s inými produktmi.

Nápad na nový prípravok môže prísť od produktového manažéra, od
dopytu spotrebiteľov alebo dokonca štúdií, ktoré by preukázali jeho potrebu.
Potom postupujeme presne stanoveným postupom – od písania špecifikácií až po
klinické štúdie konečného prípravku, schválenie zloženia a testovanie stability
na obale prípravku. Po overení všetkých krokov uvedieme nový
výrobok na trh.

S podporou farmaceutického laboratória, ktoré je základom našej vedeckej etiky, je našou
absolútnou prioritou zaistiť vašu bezpečnosť. Za týmto účelom spolupracujeme s tímami
vysokokvalifikovaných toxikológov, ktorí dôkladne testujú všetky naše výrobky
v súlade s platnými európskymi predpismi, ktoré patria medzi najprísnejšie
na svete.

OSOBNÉ ÚDAJE

OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zhromažďujeme na konkrétny účel (napríklad pre potreby súťaže,
lojality, informácií atď.) Vo všeobecnosti platí, že tieto údaje neuchovávame,
akonáhle dosiahneme tento cieľ.
Ak nebudete namietať, vaše údaje budeme uchovávať tri roky na
marketingové účely.
Niekedy musíme vaše údaje archivovať dlhšie, aby sme splnili naše zákonné povinnosti (napr.
kozmetovigilancia, služby v oblasti kvality atď.).
V každom prípade, akonáhle nebudeme vaše údaje potrebovať, uistíme sa,
aby boli zničené alebo anonymizované. Ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov.

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Dermatologické laboratóriá Avène sa zaviazali k činnostiam zameraným na zabezpečenie kvality našich výrobkov a zároveň na ochranu našich zdrojov.

Spolupracujeme s charitatívnou organizáciou Pur Projet, ktorej poslaním je obnoviť ekosystémy na morskom dne. Pracujeme na obnove koralových útesov v Indonézii a zároveň zapájame do našej práce miestnych obyvateľov. Sme hrdí na to, že sa môžeme podieľať na tomto intenzívnom ľudskom a ekologickom projekte!

V záujme zníženia množstva plastového odpadu sme pre naše spreje na opaľovanie zvolili technológiu OPEN/STOP. Stratili ste niekedy uzáver z fľaštičky opaľovacieho krému? So sprejom Eau Thermale Avène sa vám to už nikdy nestane a planéta vám za to ešte poďakuje!

Naše recepty a obaly sú špičkou v oblasti ekologického dizajnu,
a to pri zachovaní našich štandardov kvality, bezpečnosti a etiky.
Aby sme mali pod kontrolou našu stopu na trhu, podpísali sme dohovor „10 záväzkov pre zodpovedné nakupovanie“
a vyvinuli sme tak systém zodpovedného nakupovania
.
Pokiaľ ide o náš výrobný závod, realizujeme program energetickej účinnosti
, ktorý výrazne znižuje naše emisie CO2, navyše
využívame 100 % obnoviteľnej energie z vodných elektrární.
Viac ako 90 % nášho výrobného odpadu sa zhodnocuje dobrovoľným a priebežným triedením
a recykláciou.
V neposlednom rade minimalizujeme dopad našich výrobkov z dlhodobého hľadiska: Naše spreje, aerosóly, hliníkové
tuby, plastové fľaše, sklenené nádoby, obaly a príbalové letáky sú recyklovateľné.

Naša skupina Pierre Fabre získala v roku 2012 certifikát AFAQ 26000 a jeho úroveň bola oficiálne potvrdená
. Tento dobrovoľný proces hodnotenia, ktorý vyvinula spoločnosť AFNOR Certification na základe
normy ISO 26000 umožňuje organizáciám merať úroveň ich vyspelosti a
výkonnosti z hľadiska spoločenskej zodpovednosti. Táto certifikácia bola prvýkrát udelená
farmaceutickému laboratóriu a spoločnosti s viac ako 10 000 zamestnancami.

Solidarita je nám blízka a spolupracujeme s mnohými organizáciami.
Prispievame k nim svojimi vedeckými poznatkami a poskytujeme im prevádzkovú a finančnú podporu,
a dokonca aj terapeutické vzdelávacie nástroje. Patrí sem aj partnerstvo, ktoré už niekoľko rokov rozvíjame s Európskou nadáciou pre rakovinu kože ESCF. Tentoraz je naším cieľom pomôcť pri zvyšovaní povedomia, vzdelávaní a prevencii rakoviny kože u detí.

Náš výrobný závod zhodnocuje 90 % svojho odpadu prostredníctvom partnerstiev s
ekologickými spoločnosťami.
K miestnemu rozvoju prispievame aj tým, že naše Hydroterapeutické centrum, výrobný závod a Centrum pre výskum vody
sú zoskupené na jednom mieste.

ZLOŽENIE VÝROBKU

ZLOŽENIE VÝROBKU

Aby ste mali jasnejšiu predstavu o zložení našich výrobkov, poskytujeme vám konkrétne a vedecké informácie o našich zložkách.

Surový olej je prírodný materiál, ktorého čistením sa získavajú minerálne oleje kozmetickej a
farmaceutickej kvality. Pomocou hodnotení môžeme zaručiť, že petrochemické
prísady, ktoré nakupujeme, majú vysokú úroveň bezpečnosti a
priaznivé účinky na vlastnosti pokožky (hrúbka, štruktúra, ochrana). Naše laboratórium tiež zaisťuje
kvalitu týchto surovín interne aj u našich dodávateľov.
S touto zložkou máme dobré toxikologické skúsenosti a vykonávame na nej
dôkladnú kozmetovigilanciu. Tieto neutrálne a inertné tukové látky majú výbornú znášanlivosť a nie sú
dráždivé. Ich používanie je preto dokonale vhodné pre citlivú pleť.

Obavy týkajúce sa kontroverzných zložiek sú jedným z našich najpálčivejších starostí. Kozmetické
prísady prispievajú k účinnosti, konzervácii, štruktúre,
farbe a vôni výrobkov. Ich povaha a percentuálne zastúpenie v zložení nie sú
zvolené náhodne, každá zložka zohráva v zložení určitú úlohu.

Kritériá na definíciu endokrinných disruptorov, ktoré 4. júla 2017 navrhli
členské štáty Európskej únie, boli zamietnuté Európskym parlamentom 4. októbra
2017. K dnešnému dňu stále neexistuje oficiálny zoznam endokrinných disruptorov schválených
Európskym spoločenstvom.
Sme stále v strehu, aby sme reflektovali zmeny vo vedeckých poznatkoch
a európskych kozmetických predpisoch a mohli ponúknuť prípravky, ktoré zaručujú vysokú úroveň
bezpečnosti.

V našich peelingových výrobkoch používame celulózové mikroperličky. Plastové mikroperličky
sú zakázané zákonom o životnom prostredí známym ako Zákon o biodiverzite, ktorý bol prijatý v nadväznosti na konferenciu OSN o klimatickej zmene COP 21.

Minerálne oleje sú suroviny, ktoré sa skladajú len z uhlíka a
molekúl vodíka. Používajú sa v kozmetike a tiež
vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle ako poťahové a tesniace látky pre
obaly.
Ich hlavnou vlastnosťou je, že zostávajú na povrchu kože a vytvárajú ochranný film
bez toho, aby prenikli do vrstiev kože. Zmäkčujú a hydratujú suchú pokožku
a zároveň ju chránia pred podráždením spôsobeným okolitým prostredím. Sú dokonale
stabilné a zachovávajú si účinnosť v priebehu času.
Všetky naše výrobky s obsahom minerálnych olejov spĺňajú prísne normy pre
kozmetické predpisy a zaisťujú vysokú úroveň čistoty
podľa farmaceutických noriem. Od našich dodávateľov požadujeme, aby nám dodávali suroviny, ktoré boli vyrobené
v súlade s normami stanovenými Európskym liekopisom. V neposlednom rade monitorujeme kvalitu
a dávkovanie interne.
Bezrizikovosť týchto olejov nedávno potvrdil Nemecký spolkový inštitút
pre hodnotenie rizík (BFR). Pre spotrebiteľov sú úplne bezpečné
a sú tiež známe svojou vynikajúcou znášanlivosťou a ochrannými a
hydratačnými vlastnosťami.

Zloženie našich výrobkov prísne dodržiava platné európske
predpisy pre kozmetiku. Tie sa aktualizujú veľmi pravidelne, päť až šesťkrát ročne, aby
sa zohľadnil vedecký pokrok v oblasti vedy.
Všetky použité zložky sú uvedené na obale každého výrobku. Tento
popis vzorcov sa riadi medzinárodnou normou INCI (Medzinárodná nomenklatúra
kozmetických prísad).

Každý kozmetický výrobok musí spĺňať bezpečnostnú dokumentáciu. Ako výrobca sme
zodpovední za jeho uvedenie na trh a sme povinní zaručiť jeho bezpečnosť.
V súlade s farmaceutickými požiadavkami skupiny Pierre Fabre, ktorej
sme súčasťou, sú naše výrobky vyrábané a kontrolované v súlade s najprísnejšími normami.
Všetky naše receptúry sú vyvinuté s maximálnym rešpektom k súčasným
predpisom. Naše výrobky majú vynikajúcu účinnosť a toleranciu na
všetky typy pleti vrátane precitlivenej alebo atopickej pokožky (niektoré z nich).

Bezpečnosť našich spotrebiteľov je našou absolútnou prioritou.
V súlade s európskou legislatívou hodnotí každý náš
výrobok pred uvedením na trh odborný toxikológ.
Hodnotenie bezpečnosti našich výrobkov sa zakladá na troch testoch: hodnotenie
bezpečnosti surovín, hodnotenie bezpečnosti hotových výrobkov a
kozmetovigilancia, ktorá spočíva v monitorovaní tolerancie výrobkov
na trhu a zhromažďovanie informácií, ktoré by ich mohli zlepšiť.

Oxid titaničitý je kozmetické farbivo, ktoré používame na bielenie niektorých
prípravkov.
V nano forme je to aj slnečný filter. Tie pomáhajú účinne chrániť pokožku pred nebezpečenstvami
slnečného žiarenia, a čo je najdôležitejšie, pomáhajú predchádzať
rakovine kože. O ich zdravotných rizikách doteraz neexistujú žiadne vedecké
dôkazy. Spory v médiách spochybnili
význam ochrany pred UV žiarením: podľa OMS bola v roku 2017 každá tretia rakovina kože spojená s UV žiarením spojená aj
s vystavením slnku. Naše štúdie ukázali, že oxid titaničitý nepreniká výrazne
do kože a nepredstavuje riziko vdýchnutia. Preto je bezpečný,
aj keď sa používa vo forme spreja.
Aby sme zabezpečili optimálnu ochranu pred slnkom a obmedzili vplyv na morské ekosystémy,
sme sa rozhodli použiť iba štyri slnečné filtre
so zníženou koncentráciou. Odstránením silikónov a slnečných filtrov, ktoré sú rozpustné vo vode,
sme zlepšili aj biologickú rozložiteľnosť prípravku.

BHT (butylovaný hydroxytoluén) je antioxidant, ktorý zabraňuje žltnutiu mastných zlúčenín
v zložení.
Na základe dostupných štúdií dospela skupina expertov CIR (Cosmetic Ingredient Review) k záveru,
že BHT nespôsobuje významné podráždenie, precitlivenosť alebo
zvýšenú citlivosť na slnečné svetlo.
Keďže koncentrácia tejto zložky je v kozmetických prípravkoch veľmi slabá (od
0,0002 % do 0,5 %), jeho použitie nepredstavuje žiadne riziko.

V kozmetických výrobkoch majú silikóny (CYKLOPENTASILOXÁN, DIMETIKON,
CYKLOMETIKON, atď.) vynikajúce vlastnosti: zlepšujú
jeho príjemný dojem z dotyku (klzký, hladký pocit) a finálny efekt (púdrový, suchší, zmatňujúci). To podporuje
najmä dlhodobé používanie prípravkov.
Medzinárodné regulačné orgány vrátane Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) považujú silikóny za bezpečné zložky
.
. Ide o chemicky inertné materiály, ktoré pokožka dobre znáša a ktoré nie sú komedogénne,
nealergizujúce a nedráždia pokožku.

Očakávate, aby boli vaše výrobky účinné a bezpečné počas celého obdobia ich používania.
Preto musíme do receptov zvyčajne pridávať konzervačné látky.
Tie zabránia kontaminácii a znehodnoteniu výrobku. Práve vďaka týmto
konzervačným látkam môžeme zaručiť trvanlivosť a dátum spotreby našich
produktov.
Napríklad používanie konzervačných látok, ako sú parabény, predstavuje oveľa menšie riziko,
ako prípadná bakteriálna kontaminácia.

Pre osoby s precitlivenou alebo intolerantnou pokožkou, ktoré sa chcú úplne vyhnúť
konzervačným látkam, je sterilná kozmetika vynájdená skupinou Pierre Fabre
celosvetovo jedinečnou alternatívou. Vďaka exkluzívnemu a dokonale hermetickému systému
uzatvárania sa výrobný proces týchto receptúr môže uskutočniť bez použitia
konzervačných látok.

Úlohou antioxidantov v kozmetike je chrániť zloženie výrobku pred oxidáciou
a najmä na zabránenie žltnutiu rastlinných tukov.

Parabény sú konzervačné látky prírodného pôvodu, ktoré sa nachádzajú aj v ovocí a
zelenine (jahody, mrkva, cibuľa). Existujú rôzne typy parabénov, ktoré sa už mnoho rokov
používajú v kozmetických výrobkoch, aby sa zabránilo rozvoju
zlých baktérií a plesní. Len štyri z nich sa používajú v kozmetike
METYLPARABÉN, ETYLPARABÉN, PROPYLPARABÉN a BUTYLPARABÉN. V zložení
nesmie žiadny druh parabénu prekročiť 0,4 % s maximálnym celkovým obsahom 0,8 %
stanoveného predpismi EÚ.
Máme k dispozícii komplexné toxikologické údaje, ktoré sú aktualizované
spolu s vedeckým pokrokom v oblasti hodnotenia chemických látok.
Naše odborné znalosti týchto látok nám umožňujú ich bezpečné používanie. Sú
veľmi účinné a nie príliš alergénne. Avšak ako reakciu na obavy našich
spotrebiteľov ich odstraňujeme v rámci prepracovania našich receptúr.

Zmäkčujúce vlastnosti polyetylénglykolu dodávajú prípravkom
hydratačný účinok. Je to emulgátor, ktorý dodáva krémom textúru a
vynikajúcu odolnosť.

Fenoxyetanol je konzervačná látka, ktorá pomáha zabezpečiť trvanlivosť
a zaručiť dobu spotreby našich výrobkov. Naše odborné znalosti tejto látky nám
umožňujú jej bezpečné používanie. Podľa odbornej komisie CIR (Cosmetic Ingredient
Review) táto zložka je bezpečná, ak sa používa v kozmetických výrobkoch aplikovaných na
pokožku pre všetky vekové skupiny vrátane dojčiat, s výnimkou aplikácií na pokožku
zadku. Nie je dráždivý, fototoxický ani mutagénny a nezvyšuje citlivosť.
Prirodzene sa vyskytuje napríklad v zelenom čaji a čakanke.

Ak je zložka obsiahnutá v zložení výrobku v
v nanometrickej forme, je v zozname zložiek za názvom
uvedený výraz [NANO] na obale.
Nanočastice sa hojne používajú v potravinárskom a kozmetickom priemysle.
Už takmer 20 rokov sú napríklad súčasťou prípravkov na opaľovanie. Nanometrická forma
zložiek skutočne zabezpečuje, že sa fotoprotektívna účinná látka dobre rozotiera,
čím sa zlepší účinnosť hotového prípravku.
Bezpečnosť nanočastíc potvrdili európske aj medzinárodné zdravotnícke orgány, ktoré majú zavedené prísne testovacie programy,
ktoré sa vyžadujú pred ich
použitím.
Štúdie preukázali, že častice obsiahnuté v zložení na seba navzájom pôsobia
a vytvárajú 100 nm pásy, ktoré neprejdú cez kožnú
bariéru. Testovali sme aj naše prípravky,
aby sme dokázali, že nanočastice neprenikajú do pokožky.

Tekutý parafín, ktorý sa už desaťročia používa v kozmetických výrobkoch, patrí do skupiny
minerálnych olejov. Podľa nemeckého Spolkového úradu pre hodnotenie rizík (BFR)
dlhodobé používanie kozmetických výrobkov obsahujúcich minerálne oleje neprináša žiadne
zdravotné riziko.
Tekutý parafín je inertná a nekomedogénna zlúčenina, ktorá má veľmi dobrú
kožnú znášanlivosť. Je to hydratačná zložka, ktorá zjemňuje pokožku a chráni ju pred podráždením spôsobeným vplyvmi
prostredia.