Záväzok v prospech obnovy morských ekosystémov
V prospech prírody

V prospech prírody

Záväzok v prospech obnovy morských ekosystémov

Od roku 2010 sa spoločnosť Eau Thermale Avène zaviazala pozitívne prispievať k otázkam ochrany oceánov. V roku 2013 bol urobený prvý krok: boli vyvinuté nové zloženia výrobkov na ochranu pred slnkom, ktoré znižujú ich vplyv na morské prostredie. V roku 2016 sme urobili druhý krok: spojili sme sily so spoločnosťou Pur Projet, ktorá sa špecializuje na opatrenia v oblasti klímy a ktorú založil Tristan Lecomte, zakladateľ spoločnosti Alter Eco. Spoločne sme spustili program PUR Corail, projekt na obnovu morského ekosystému prostredníctvom koralov v Pejarakane na severozápade Bali.

AV_SPOR_2015_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_05 1202x676 © PUR Projet 

Zistili sme, že tisícročné koraly sú v ohrození

Básnici vzývajú veľké vody, hlbiny, vlny... Vedci radšej hovoria o svetovom oceáne. Alebo jednoducho o Oceáne, ktorý si zaslúži veľké písmeno. Táto oblasť, ktorú zvyčajne poznáme len z jej pobrežných okrajov, tvorí dve tretiny našej planéty a s priemernou hĺbkou 4 000 metrov predstavuje 99 % obývateľného povrchu planéty.

Preto je domovom a rodiskom väčšiny živých tvorov na svete a reguluje základné prvky našej klimatickej rovnováhy. Životaschopnosť sveta je však v súčasnosti na pokraji udusenia (globálne otepľovanie, znečistenie, nadmerné využívanie prírodných zdrojov atď.). Prvými obeťami sú, samozrejme, druhy, ktoré tu žijú, vrátane koralov. Koraly, ktoré sa vyskytujú v moriach celého sveta a vo všetkých hĺbkach (až do siedmich kilometrov) a sú nevyhnutné pre nespočetné množstvo druhov rastlín, baktérií a rýb, sú výnimočné organizmy, ktoré, pokiaľ nie sú napadnuté, žijú rekordne dlho. Niektoré koralové útesy existujú už tisíce rokov. V súčasnej dobe sú však tri štvrtiny z nich ohrozené ľudskou činnosťou. Odhaduje sa, že za tri desaťročia zmizlo takmer 30 % útesov, a to tempom 1 % ročne. 

AV_SPOR_2015_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_04 577x577 © PUR Projet

 

Intervencie na miestnej úrovni: PUR Corail

Na základe tohto zistenia spoločnosť Eau Thermale Avène spojila svoje sily so spoločnosťou PUR Projet a jej tímami, aby spustila projekt obnovy tropických koralov, ktorý sa začal v Koralovom trojuholníku v Indonézii. Na severozápade ostrova Bali v Pejarakane sa rodí projekt PUR Corail, ktorého hnacou silou je práca miestneho komunitného tímu Pokmasta pod vedením tímov PUR Projet. Ešte pred niekoľkými rokmi prežívali tieto rajské hlbiny agóniu kvôli nárastu teplôt, lovu kyanidom alebo dynamitom a ničivému klimatickému javu El Niño. Aby sa územie znovu osídlilo koralovým útesom a obnovila sa jeho biodiverzita, vybudovali tímy umelý útes.

Zoznámte sa so spätnou väzbou od Emilie d'Avack, odborníčky na morské ekosystémy spoločnosti PUR Projet a koordinátorky projektu PUR Corail.

 

 

Nevyhnutné rozšírenie nášho prístupu

Pomerne skoro po začatí projektu sa ukázalo, že je potrebný komplexnejší prístup. Na obnovenie udržateľného života v tomto prostredí bolo tiež nutné zasiahnuť proti erózii pôdy spojenej s odlesňovaním a znečistením plastmi. Komunitný projekt sa preto rozšíril o výsadbu mangrovníkov a zlepšenie environmentálnych postupov miestnych obyvateľov.

Prečítajte si rozhovor s Patríciou Aublet, spoluzakladateľkou spoločnosti PUR Projet, ktorá sa obzerá za históriou tohto komunitného projektu a potrebou holistického prístupu

av_pejarakan_bali_copyrigthpurprojet_01 577x577 © PUR Projet 

Opatrenia proti erózii pôdy a znečisteniu plastom

Členovia miestnej komunity sa starajú o opätovné vysádzanie mangrovníkov, čím sa reguluje erózia a zastavuje rozširovanie mora. Mangrovníky sú ekosystém tvorený drevinami, ako sú palmy, ktoré sú schopné prospievať v prílivovej zóne. Mangrovníky stabilizujú pobrežie a chránia životné prostredie, najmä po hurikánoch alebo tropických búrkach. Súčasne s projektom obnovy útesov a výsadbou mangrovníkov sa teraz zbiera a čo najskôr recykluje plastový odpad, ktorý bol po dlhú dobu veľkou ekologickou záťažou. Obyvatelia dostali nádoby na triedenie a prebiehajú informatívne akcie na podporu triedenia a zdôraznenie významu nakladania s odpadmi.

AV_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_13 1202x676 © PUR Projet
AV_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_Biodiversity_03 577x577 © PUR Projet 

Výsledky a ciele

2016-2018
- 42 nainštalovaných konštrukcií
- 4700 vysadených koralov
- 16 rôznych druhov koralov

Ciele na roky 2019-2021
- Bude vysadených viac ako 10 300 koralov
- 6 000 mangrovníkov
- Vyzbiera a recykluje sa 81 ton plastov.

späť na začiatok