av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square 2880x1620

Udržateľný rozvoj Udržateľné opatrenia na ochranu termálnej vody Avène

Tu sa vie, aký význam majú ekosystémy a pôda pre kvalitu termálnej vody Avène a ako sa pri riadení našich činností zohľadňujú otázky trvalo udržateľného rozvoja. Séverine Roullet-Furnemont, riaditeľka pre firemnú spoločenskú zodpovednosť a vedúca pre udržateľný rozvoj skupiny Pierre Fabre, a Sandrine Bessou Touya, vedúca Centra pre výskum vody a riaditeľka aplikovaného výskumu pre výskum a vývoj dermokozmetiky v oblasti osobnej starostlivosti spoločne zaisťujú ochranu tohto jedinečného prírodného bohatstva. Snažia sa konkrétnymi krokmi podieľať na riešení spoločenských problémov a záležitostí týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Spoločný rozhovor.

 

 

Čo si všimnete najskôr, keď prídete do Hydroterapeutického centra Avène?

Sandrine Bessou-Touya: V prvom rade cestu, ktorá k nemu vedie. Je chránená pred nežiaducimi pohľadmi aj proti hluku. Ďalej je to pocit, že sa nachádzate priamo v srdci živlov. Na pomedzí troch rôznych krajín a podnebia. Stredomorského, horského a kontinentálneho.

Séverine Roullet-Furnemont: Všadeprítomnosť prírody. Nachádzame sa priamo v srdci regionálneho národného parku Haut-Languedoc. Akoby tu čas ani neexistoval.

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Production unit_High-resolution_CMJN_7 473x473

Čo konkrétne tu robíte?

Séverine Roullet-Furnemont: Som zodpovedná za politiku trvalo udržateľného rozvoja skupiny Pierre Fabre, jej uvádzanie do praxe a za jej uplatňovanie rôznymi podnikmi a značkami spoločnosti. Od rozvoja globálnych stratégií, ako je znižovanie uhlíkovej stopy, cez návrhy ekologických výrobkov až po zabezpečenie angažovanosti zamestnancov skupiny v sociálnych alebo environmentálnych aktivitách. Aby každý odviedol svoj diel práce. Prístup skupiny Pierre Fabre k firemnej spoločenskej zodpovednosti je podľa normy ECOCERT 26000 hodnotený ako vynikajúci. Vždy sa ale snažíme hľadať nové výzvy a otvárať nové cesty. Rôzne tímy realizujú v rámci firemnej spoločenskej zodpovednosti rôzne projekty. Ja sa snažím značke Eau Thermale Avène a jej podniku v Avène les Bains poskytnúť podporu a pomoc v podobe našich odborných znalostí.

Návrhom ekologických výrobkov, vytváraním uhlíkových a odpadových stratégií alebo projekty, ktoré sa zaoberajú otázkami udržateľného rozvoja, ako je ochrana koralov, sa snažíme uskutočňovať opatrenia na všetkých úrovniach.

Séverine Roullet Furnemont
Séverine Roullet FurnemontVedúca oddelenia firemnej spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja skupiny Pierre Fabre
AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy bath and treatment_High-resolution_CMJN_5-jpg 473x473

A ty, Sandrine?

Sandrine Bessou-Touya: Som zodpovedná za Centrum pre výskum vody. Hydroterapeutické centrum Avène je jediné svojho druhu vo Francúzsku, ktoré využíva výhody tohto prístupu. Je držiteľom certifikátu AQUACERT. Centrum pre výskum vody je držiteľom certifikátu ISO 17025 (COFRAC), ktorý sa zameriava na kontrolu a ochranu termálnej vody. V tomto prípade nechceme vodu jednoducho vziať a použiť. Chceme sa o ňu starať. Musíme zaistiť jej kvalitu a prítomnosť aj pre budúce generácie.

Musíme zaistiť kvalitu termálnej vody a jej ďalšiu existenciu.

Sandrine Bessou Touya
Sandrine Bessou TouyaVedúca Centra pre výskum vody a riaditeľka aplikovaného výskumu pre výskum a vývoj dermokozmetiky v oblasti osobnej starostlivosti
AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Surrounding_High-resolution_CMJN_1 1638x722

Aké sú vaše ďalšie iniciatívy v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti?

Sandrine Bessou-Touya: Od roku 2018 sa snažíme získať odbornú pomoc a odporúčania od ONF (Národná lesnícka organizácia), aby nám pomohla zabezpečiť udržateľnú správu lesoparku Pierre Fabre. Je to nevyhnutné, pretože stromy zohrávajú zásadnú úlohu v integrite pôdy a vodných zdrojov.

av_instit-hotel-avene-hdrvb-square 473x473

Séverine Roullet-Furnemont: Značka Eau Thermale Avène uskutočnila mnoho iniciatív týkajúcich sa rôznych aspektov. Rada by som tu upozornila na niektoré z nich. Čo sa týka výrobkov, boli vyvinuté ekologicky šetrné opaľovacie prípravky a od roku 2013 je 90 % oplachovacích prípravkov biologicky rozložiteľných. Pre jednu z kľúčových tém značky, akné, sme v rámci obehového hospodárstva vyvinuli novú aktívnu látku. Ide o aktívnu látku používanú v prípravku Cleanance Comedomed, na výrobu ktorej sa používajú semená pestreca mariánskeho. Zvyšok rastliny sa potom používa na výrobu ďalších aktívnych látok.Pokiaľ ide o budovy v Avène-les-Bains, výrobný závod, kde sa vyrába termálna voda v spreji Eau Thermale Avène, a hotel Eau Thermale Avène sú držiteľmi certifikátu Haute Qualité Environnementale (vysoká kvalita životného prostredia), ktorý predstavuje normu pre ekologické budovy vo Francúzsku. Hotel Eau Thermale Avène je tiež držiteľom certifikátu BREEAM. Z hľadiska ochrany biodiverzity je lokalita Avène-les-Bains schváleným stanovišťom LPO (Ligy na ochranu vtákov). Pokiaľ ide o environmentálne riadenie, výrobný závod je certifikovaný podľa normy ISO 14001 a hotel je držiteľom environmentálnej značky EU Ecolabel.

 

Vo výrobe chceme ísť príkladom v oblasti environmentálneho manažmentu.

Séverine Roullet Furnemont

Ako sa tieto ekologicky zodpovedné iniciatívy prejavujú v praxi?

Séverine Roullet-Furnemont: Z hľadiska výroby má výrobný závod napríklad vlastnú čistiareň odpadových vôd, ktorá je vybavená najmodernejšou technológiou. Už mnoho rokov tiež realizujeme ambiciózny program úspory vody a energie.

Navyše, 80 % čerstvých produktov, ktoré sa podávajú v hoteli, pochádza z okruhu do 100 km.V rámci ochrany vodných zdrojov uskutočňujeme v spolupráci s jedným toulouským start-upom aj jeden pilotný projekt: dvadsať izieb bude vybavených vodomerom. Zákazníci, ktorí sa chcú zúčastniť tejto výzvy, podporia každým litrom vody ušetreným v sprche program firemnej spoločenskej zodpovednosti.

 

av_instit-avene-production-unit3-hdrvb-square 473x473
av_instit-mowing-avene-park-parcel-ld 473x473

Sandrine Bessou-Touya: Zaoberali sme sa spotrebou vody a spôsobmi jej optimalizácie: jedným z opatrení je napríklad obmedzenie kosenia zelených plôch a inštalácia zrážkomerov, ktoré spúšťa automatické zavlažovanie. V roku 2019 sme vyskúšali udržateľné kosenie našich lúk v spolupráci s poľnohospodárom, ktorý ich jazdí kosiť. Ponechali sme časti vysadené kvetmi, nainštalovali hmyzí hotel a kŕmidlá. Vrátili sa sem dokonca vydry, čo svedčí o bohatstve a kvalite miestnych riek! Na našich pozemkoch tiež uplatňujeme zásadu nulového používania fytosanitárnych produktov.A dnes chceme ísť ešte ďalej a zapojiť sa kolektívne. Na jednej strane v spolupráci s poľnohospodárskou komorou a regionálnym prírodným parkom alebo dokonca s národnou lesníckou organizáciou (ONF), aby sme mohli spoločne s miestnymi aktérmi pracovať na metódach, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Na druhej strane s vlastníkmi lesov, miestnymi úradmi a obyvateľmi v prospech väčšej ochrany lesných porastov.

 

späť na začiatok