av_instit-impluvium-forest-hdrvb

Udržateľné inovácie Od prameňa až k vašej pokožke

Z Avène-les-Bains až k vašim rukám – Eau Thermale Avène je vždy zodpovedná. Každý článok výrobného reťazca sa snažíme neustále zlepšovať: suroviny, dodávateľa, výrobný závod, dopravu, receptúry aj obaly. V každej fáze životného cyklu našich výrobkov sa snažíme pozitívne prispievať k riešeniu ekologických a spoločenských otázok.

av_instit-water-laboratory-hdrvb 577x577

Suroviny a zložky

 • Miestna výroba napojená priamo na zdroj zachováva čistotu termálnej vody Avène, ktorej blahodarné účinky na citlivú pleť boli preukázané viac ako 150 vedeckými a klinickými štúdiami.
 • 35 % surovín vyrobených vo Francúzsku a 43 % v Európe¹.
 • 86 % našich obalov sa vyrába vo Francúzsku a 13 % v Európe².

 

 • Semená pestreca mariánskeho slúžia na výrobu aktívnej látky rastlinného pôvodu v prípravku Cleanance Comedomed koncentrovaná starostlivosť pri akné.

Dáta:

1 – údaje za rok 2019 – Európa = Európska únia okrem Francúzska, Veľká Británia a Švajčiarsko

2 – údaje za rok 2019 – Európa = Európska únia okrem Francúzska

Dodávatelia

 • 100 % našich dodávateľov je hodnotených z hľadiska vplyvu na vodu a uhlíkovú stopu.
 • 100 % našich dodávateľov je hodnotených podľa kritérií firemnej spoločenskej zodpovednosti od roku 2011.
 • 72 % našich dodávateľov surovín a 80 % našich dodávateľov obalov je hodnotených a/alebo certifikovaných z hľadiska environmentálneho manažmentu³.

 

 • 82 % nákupov výrobného závodu Avène pochádza od miestnych francúzskych podnikov a viac ako 50 % týchto nákupov sa uskutočňuje v regióne Occitánia.

Dáta:

3 – údaje za rok 2019 – dodávatelia hodnotení podľa noriem Ecovadis a/alebo ISO 26000 a/alebo ISO 14001

4 – údaje za rok 2019 – nákupy výrobného závodu Avène

AV_instit_supplier-Stock-898847474-hd 577x577
av_instit-avene-production-unit-hdrvb 577x577

Výrobný závod Avène-les-Bains 

 • 50% zníženie spotreby vody v oblasti od roku 2012⁵.
 • 100 % spotreby energie pochádza z obnoviteľných zdrojov, bez priamych emisií CO2.
 • 98 % odpadu sa opätovne použije⁶.

 

 • 73 miliónov výrobkov vyrobených vo výrobnom závode v Avène, ktorý získal certifikát ISO 14001 pre environmentálny manažment⁶.

Dáta: 5 – Výrobný závod a hydroterapeutické centrum – oproti roku 2019 6 – údaje za rok 2019

Doprava

 • Od roku 2015 prebieha optimalizácia dopravy medzi výrobným závodom v Avène (Hérault) a naším distribučným centrom v Muret (Haute-Garonne). V rokoch 2015 až 2019 sa medzi výrobným závodom a distribučným centrom využilo o 30 % menej nákladných vozidiel.
 • Cieľ na rok 2021: O 50 % menej leteckej dopravy⁷.

Dáta: 7 – V porovnaní s rokom 2015

av_instit-logistics-gettyimages-hd 577x577
av_tolerance control_cream_social_1_post_3282770138801_hd 577x577

Zloženie výrobkov

 • Miestna, francúzska produkcia⁸.
 • 0 % konzervačných látok, 0 % parfumácie v sterilných kozmetických prípravkoch.
 • Pri každej zmene zloženia volíme iba to, čo je nevyhnutné a v správnej dávke, s cieľom znížiť počet zložiek. 

 

 • Biologicky odbúrateľné zloženie⁹ u 90 % našich oplachovacích produktov. Od roku 2021 bude 100 % nových oplachovacích a bezoplachových produktov starostlivosti o pleť navrhnutých ekologicky.
 • Opaľovacie krémy SPF50+ s minimálnym množstvom slnečných filtrov a bez silikónov pre optimálnu biologickú rozložiteľnosť a menší vplyv na morské prostredie¹⁰.

Dáta:

8 – s výnimkou konkrétnych výrobkov radu Couvrance

9 – Skúška podľa normy OCDE 301B, s výnimkou konkrétnych výrobkov

10 –– * Test biologickej dostupnosti OCDE 301B, testy vykonané inštitútom Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer na reprezentatívnych druhoch koralov, fytoplanktónu a zooplanktónu

Obaly

 • 100 % papiera a lepenky pochádza z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom.
 • 100 % našich flakónov a aerosólov je recyklovateľných. 
 •  V súčasnosti je 93 % našich obalov recyklovateľných, do roku 2025 bude 100 % našich obalov súčasťou obehového hospodárstva a budú znova použiteľné alebo recyklovateľné.
AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Production unit_High-resolution_CMJN_1 577x577
av_instit-biodiversity2-hdrvb-square 577x577

Konajte dnes, aby ste zajtra mohli konať ešte lepšie

Snažíme sa konať už dnes, aby sa nám v budúcnosti mohlo viesť ešte lepšie. Vďaka týmto opatreniam sme ušli dlhú cestu smerom k udržateľnejšiemu rozvoju. A v nej musíme pokračovať. Robíme to tak, že načúvame zmenám v oblasti životného prostredia a sociálnych otázok. Je to aj preto, že počúvame vás a našich partnerov, zdravotníckych pracovníkov. 

späť na začiatok