Záväzok chrániť životné prostredie a zdroje Avène-les-Bains
V prospech prírody

V prospech prírody

Záväzok chrániť životné prostredie a zdroje Avène-les-Bains

Termálna voda Avène je dar matky prírody. Vyviera v srdci regionálneho národného parku Haut-Languedoc na juhu Francúzska, v nedotknutom prírodnom prostredí. Sme veľmi vďační, že sa môžeme snažiť porozumieť tejto výnimočnej vode. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bola voda čistá a bola aj naďalej k dispozícii na liečbu citlivej pokožky. To všetko s ohľadom na životné prostredie.

av_instit-biodiversity-hdrvb 1202x460

 

Zrod a život termálnej vody Avène

Termálna voda Avène vyviera na území, kde sa stretáva stredomorská, horská a kontinentálna klíma. V Occitánii, v regionálnom národnom parku Haut-Languedoc. Bohatá biodiverzita a nízka úroveň ľudskej činnosti tu tvoria ochranné prostredie. Tento prirodzený a dokonalý proces začína v impluviu, čo je prirodzená nádrž dažďovej vody. Z hĺbky dolomitických hornín putuje termálna voda Avène už viac ako 50 rokov až k prameňu Sainte-Odile. Zachováva si blahodarné účinky, zloženie, stálu teplotu a prietok. 

AV_instit-biodiversity-impluvium-hd 1202x460

 

Ochrana impluvia Avène-les-Bains

Impluvium Avène-les-Bains má rozlohu 27 km². Tu začína dlhá cesta dažďovej vody, ktorá zásobuje zdroj termálnej vody Avène. Impluvium Avène-les-Bains sa vyznačuje bohatou biodiverzitou a 76 % jeho plochy tvoria lesy. Okrem opatrení, ktoré sme v termálnom parku zaviedli za účelom jeho ochrany, spolupracujeme s miestnymi obyvateľmi na spoločnom pláne udržateľnej starostlivosti a využití tohto výnimočného územia.

Zoznámte sa s impluviom Avène

Zoznámte sa s impluviom Avène

--

Miesto, kde sa rodí termálna voda, sa nazýva impluvium Avène. Nachádza sa v srdci chráneného územia s bohatou biodiverzitou.

Viac informácií
Poznatky o termálnej vode Avène a jej používaní

Poznatky o termálnej vode Avène a jej používaní

--

Čím lepšie ju pochopíme, tým lepšie ju môžeme chrániť a rozumne využívať.

Viac informácií
av_instit-water-research-center-hdrvb

Centrum pre výskum vody 

Centrum pre výskum vody zaisťuje kontrolu a monitorovanie termálnej vody Avène, rozvíja povedomie o jej pôvode a zabezpečuje ochranu jej impluvia. Hydroterapeutické centrum v Avène je jediné vo Francúzsku, ktoré využíva odborné znalosti Centra pre výskum vody. Aby zaistilo kvalitu termálnej vody, vykonáva centrum priemerne 40 000 kontrol ročne. Je nositeľom akreditácie spoločnosti Cofrac v súlade s normou ISO/IEC 17025 v oblasti odberu fyzikálno-chemických a mikrobiologických vzoriek a ich analýz. Laboratórium vykonáva v spolupráci s miestnymi subjektmi štúdie a výskumy územia, a okrem prínosu pre samotné územie sa snaží podporovať udržateľné využívanie zdrojov. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít Centrum pre výskum vody zvyšuje povedomie o termálnej vode Avène a o vode všeobecne.

 

 

V centre Avène-les-Bains

av_instit-hydrotherapy-center-avene2-hdrvb-square 473x473

V termálnom areáli už viac ako 30 rokov prispievame k udržateľnému rozvoju a zachovaniu životného prostredia vrátane zdrojov v Avène-les-Bains. Náš výrobný závod je certifikovaný podľa ISO 14001, termálny park je podľa LPO (Liga na ochranu vtákov) útočiskom pre vtáctvo, prevádzkujeme udržateľné zavlažovanie a lesné hospodárenie. Zavádzame opatrenia, ktoré minimalizujú našu ekologickú stopu, podieľame sa na hospodárskom a spoločenskom živote v regióne a snažíme sa zachovať a rozvíjať miestnu biodiverzitu aj pre ďalšie generácie. 
 

Zoznámte sa s tým, čo sa v areáli termálneho centra deje

Udržateľné opatrenia na ochranu termálnych vôd Avène 

Nikto tu nepochybuje o tom, že rešpektovanie ekosystémov, biodiverzity, pôdy a podložia je dôležité pre zachovanie rovnováhy termálnej vody Avène. Ľudia sa tu angažujú v environmentálnych a sociálnych otázkach a každý deň sa snažia správať udržateľne. V rozhovore s odborníkmi sa dozviete, ako postupujú pri ochrane životného prostredia a zdrojov v Avène-les-Bains.

Dbáme na to, aby bolo životné prostredie Avène rešpektované

Dbáme na to, aby bolo životné prostredie Avène rešpektované

--

Naše aktivity v tejto oblasti priblížili odborníčky na firemnú spoločenskú zodpovednosť, Sévérine Roullet-Furnemont a Sandrine Bessou Touya.

Viac informácií
Voda, človek a stromy

Voda, človek a stromy

--

Nicolas Kremer, poľnohospodársky inžinier z ONF, vysvetľuje význam lesov pre ekosystémy v Avène-les-Bains a vysvetľuje, ako sa o nich starať.

Viac informácií
späť na začiatok