AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy baths and treatment_High-resolution_5  16x9

Ochrana Riadené hospodárenie s termálnou vodou Avène

Termálna voda Avène je pod prísnym dohľadom. Naše Centrum pre výskum vody každoročne vykonáva množstvo kontrol, aby bola zaručená jej kvalita. Zároveň sa prísne reguluje jej odber a používanie.

Sme si viac než vedomí dôležitosti ekosystémov a pôdy vo vzťahu ku kvalite termálnej vody Avène, a preto v jej povodí vykonávame množstvo aktivít. Každý zo subjektov v tejto oblasti sa zaviazal k trvalo udržateľnému hospodáreniu s cieľom chrániť tento jedinečný prírodný zdroj.

 

 

Prospešné vlastnosti

av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_472x580

Pôvod termálnej vody Avène

Termálna voda v Avène sa nachádza v dolomitických horninách, ktoré vznikli pred 530 miliónmi rokov. Tieto horniny tvoria v hĺbke približne 500 metrov strmý priepustný rezervoár. Vďaka tomu môže termálna voda cirkulovať v hĺbke viac ako 800 metrov pod zemou. Okolité horniny sú tvorené bridlicami a pieskovcami s nízkou priepustnosťou.

Impluvium Avène je povrch, na ktorom sa zhromažďuje dažďová voda, ktorá sa neskôr stáva termálnou vodou Avène. Voda preniká priamo do dolomitických hornín alebo steká riekami do oblastí s nízkou priepustnosťou.

Zrod termálnej vody Avène

Po preniknutí pod povrch impluvia sa dažďová voda pomaly presúva do hĺbky v horninách.
Ako cirkuluje dolomitickými horninami, postupne sa obohacuje o prvky z týchto hornín. A zahrieva sa na teplotu približne 60 °C.
Na konci svojej cesty, ktorá trvá 50 až 200 rokov, termálna voda prirodzene stúpa, mierne sa ochladzuje a potom vyviera v prameni Sainte-Odile, ktorý sa nachádza v Les Bains d'Avène. V súčasnosti zachytávajú termálnu vodu Avène tri zásobníky, ktoré napájajú hydroterapeutické centrum a výrobný závod.

av_instit-biodiversity-orb-hdrvb-square 473x473
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter1-2018_Drilling_Low-resolution_1 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Drilling_Low-resolution_3 367x452</span>

Nechceme si termálnu vodu Avène jednoducho vziať a používať ju. Chceme sa o ňu starať.

Sandrine Bessou-TouyaVedúca Centra pre výskum vody a riaditeľka aplikovaného výskumu pre výskum a vývoj dermokozmetiky v oblasti osobnej starostlivosti

Lepšie znalosti pre kvalitnejšiu ochranu

Udržiavanie stálych podmienok zaručuje, že si termálna voda Avène zachová svoje špecifické vlastnosti. Hneď po kúpe lokality v roku 1975 sme začali monitorovať a analyzovať termálnu vodu Avène, aby sme ju lepšie spoznali a ochránili.

Aj dnes pokračujeme v monitorovaní a vedeckom skúmaní toho, čo je prospešné pre samotnú vodu, pacientov a našich spotrebiteľov, ktorých pokožka si vyžaduje to najlepšie.

Práca Centra pre výskum vody

Hydroterapeutické centrum Avène je jediným centrom vo Francúzsku, ktoré využíva vedecký monitoring Centra pre výskum vody

  • Viac ako 1 000 kontrolných vzoriek ročne.
  • 49 000 analýz ročne.
  • 10 bodov analyzovaných v impluviu Avène.
  • Spolupráca s externými odborníkmi: CNPF (Národné centrum pre lesný majetok), BRGM (Úrad pre geologický a banský výskum).
av_instit-water-labo-science-hdrvb-square 1x1

Vo výrobe chceme ísť príkladom v oblasti environmentálneho manažmentu.

Séverine Roullet-FurnemontVedúca oddelenia firemnej spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja skupiny Pierre Fabre

Efektívne využitie termálnej vody Avène

Vďaka hojnosti termálnej vody v Avène nie je potrebné ju skladovať ani upravovať. Vďaka tomu je možné v plnom rozsahu rešpektovať jej vlastnosti. Aby sme zachovali jej kvalitu a dostupnosť, odoberáme iba vodu, ktorú potrebujeme. Zostávame teda hlboko pod povoleným prietokom. Voda, ktorá sa neodoberie ani nevyužije, pokračuje vo svojom prirodzenom toku a vyteká do rieky Orb.

AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Surrounding_Low-resolution_3 1x1
späť na začiatok