av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_1440x370

Chránené povodie Impluvium Avène. V srdci prírody s ochranou biodiverzity.

Impluvium je geografická oblasť, ktorá prispieva k zásobovaniu rieky vodou.
Avène je rozsiahla oblasť nachádzajúca sa v regionálnom národnom parku Haut-Languedoc, kde sa dažďová voda vsakuje do podložia.

Každá kvapka preniká na svojej viac ako päťdesiat rokov dlhej ceste pod zem až do hĺbky 1 500 metrov. Odtiaľ potom napája prameň Avène. Aby sa zachovala kvalita tejto vody, je potrebné chrániť prírodné prostredie v okolí jej zdroja.
Preto sú ľudské aktivity v okolí impluvia veľmi obmedzené a prísne regulované.

  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit-thermal-park-hdrvb-square_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene3©studiochevojon_368x460</span>

Jedinečné miesto

av_instit_environnement_avene7©studiochevojon 473x590

 

Čím je impluvium Avène také výnimočné?

Tu začína cesta termálnej vody Avène. Vďaka tomu, že sa nachádza na území, kde sa stretáva stredomorská, horská a kontinentálna klíma vo vyšších oblastiach údolia rieky Orb, je impluvium Avène skutočne jedinečné.

Dažďová voda sa tu vsakuje a vydáva sa na svoju dlhú púť podzemnými hlbinami. Tam sa postupne zahrieva a obohacuje o biologické a minerálne prvky, ktoré jej dodávajú upokojujúce, protidráždivé a zvláčňujúce vlastnosti.

Povrch a hĺbka impluvia

Povodie má rozlohu 27 km2. Reliéf medzi Hydroterapeutickým centrom Avène v nadmorskej výške 340 metrov a najvyššími vrcholmi vo výške 1022 metrov je veľmi výrazný.

Hoci tu ročne naprší v priemere 1 200 milimetrov vody, iba jej časť prenikne hlboko do zeme, aby sa z nej neskôr zrodila termálna voda Avène.

Zvyšok zostáva v malej hĺbke a napája vodné zdroje v oblasti.

Všetky naše činnosti vykonávame s rešpektom k biodiverzite.

Séverine Roullet-FurnemontVedúca oddelenia firemnej spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja skupiny Pierre Fabre

Miesto plné zelene

Zásady rozvoja regionálnych prírodných parkov sú založené na podpore a ochrane prírodného dedičstva, ktoré predstavuje ich krehké bohatstvo. Impluvium Avène tak ťaží z opatrení na ochranu fauny, flóry, vody a pôdy v regionálnom národnom parku Haut-Languedoc.

76 % parku tvoria lesy so zmesou listnatých (dub, buk, gaštan) a ihličnatých (borovice a douglaska) stromov.

Poľnohospodárska pôda tvorí 22 % územia a je využívaná predovšetkým ako pastviny a na pestovanie krmovín.

av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_600x600
av_instit-biodiversity-hdrvb-square_472x580

Lesy, ktoré chránia podzemné vody

Stromy, ktoré obklopujú povodie Avène, udržujú pôdu vlhkú a sú nevyhnutné pre zachovanie integrity našich vodných zdrojov.

Preto sme v roku 2018 požiadali ONF (Národnú lesnícku organizáciu) o odbornú pomoc a odporúčania, ako zaistiť udržateľnú starostlivosť o lesy v našom parku.

Vďaka ochrane biodiverzity a miestnych živočíšnych druhov schválila LPO (Liga na ochranu vtákov) lokalitu Avène-les-Bains ako stanovište vtáctva.

av_instit-water-research-center-hdrvb-square_600x600
AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4_600x600

Úloha Centra pre výskum vody

Vďaka Centru pre výskum vody je zaručená kvalita termálnej vody Avène a zachovanie jej zdroja

Toto výskumné centrum zabezpečuje monitorovanie a analýzu a poskytuje informácie o termálnej vode Avène a celom jej povodí.

Ochrana impluvia Avène so sebou prináša aj povinnosť starať sa o samotný prameň, o prostredie, kde sa voda tvorí, o pôdu, lesy a ostatné vodné zdroje v oblasti.

API'A je združenie vzniknuté za účelom ochrany impluvia Avène

Už viac ako 30 rokov sú kvalita a blahodarné účinky termálnej vody Avène v centre nášho záujmu. Ochrana životného prostredia a jeho biodiverzity je nevyhnutná pre zrod a životaschopnosť tohto jedinečného vodného zdroja. Projekt API'A vznikol 22. marca 2021 z našej iniciatívy a z iniciatívy radnice mesta Avène. V spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami prispieva k ochrane impluvia. Na tento účel sme tieto zainteresované strany zapojili do všetkých fáz plánovacieho procesu, aby sme presne vymedzili rámec projektu a práce združenia.

av_instit_environnement_avene8©studiochevojon 473x473
av_instit_environnement_avene6©studiochevojon 473x473

Náplň práce združenia API'A

Združenie API'A bude pomáhať miestnym iniciatívam v ochrane vodných zdrojov impluvia. Združenie bude vykonávať environmentálnu osvetu, najmä v oblasti udržateľného lesného hospodárstva, zodpovedného poľnohospodárstva a ochrany miestnej biodiverzity. Prvou úlohou pre združenie bude vypracovanie posudku stavu každého z 10 jasne určených zalesnených pozemkov v oblasti. Cieľom je určiť oblasti, kde je potrebné zlepšenie. Či už ide o udržateľné hospodárenie na týchto pozemkoch, optimalizáciu recyklácie poľnohospodárskeho plastového odpadu alebo o zabezpečenie financovania zariadení, ktoré zlepšia efektivitu pri nakladaní s odpadovou vodou z poľnohospodárstva.

späť na začiatok