Zodpovedný vývoj a výroba, stratégia neustáleho zlepšovania
V prospech prírody

V prospech prírody

Zodpovedný vývoj a výroba, stratégia neustáleho zlepšovania

Znižovanie dopadu našich receptúr a obalov na životné prostredie je súčasťou procesu neustáleho zlepšovania. Dbáme na to, aby sme vhodné opatrenia začleňovali už od fázy návrhu a po celú dobu životného cyklu našich výrobkov, od výberu zložiek až po výrobu, s dôrazom na poskytovanie účinných a bezpečných výrobkov so zaručenou kvalitou.

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy bath and treatment_High-resolution_CMJN_2-jpg 1202x460

Od prameňa až k vašej pokožke

Miestna výroba spojená s termálnym prameňom Avène, biologická rozložiteľnosť1 90 % našich oplachovacích prípravkov, ekologický dizajn opaľovacích prípravkov, 93 % recyklovateľných obalov: vo všetkých fázach životného cyklu výrobku, od zdroja až po vašu pokožku, sa snažíme znižovať našu ekologickú stopu.
Podporné dôkazy

1 – s výnimkou konkrétnych výrobkov a skúšky OECD 301B

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Výrobný závod Avène-les-Bains

Výrobný závod vo francúzskom Avène vyrába, balí a kontroluje výrobky značky. Termálna voda Avène sa čerpá priamo z prameňa a dopravuje sa do výrobného závodu, kde sú všetky jej vlastnosti v nedotknutej podobe zachované pre každého, kto používa produkty s termálnou vodou Avène. Výrobný závod je vybavený špičkovými technológiami a efektívnymi systémami riadenia kvality. Závod je držiteľom radu certifikátov, vrátane certifikátu ISO 14001 pre environmentálny manažment.

 

Recyklácia našich výrobkov a úspora vody v kúpeľni: naše tipy!

Čo je správne vytriedené, dá sa recyklovať! Triedenie odpadu má mnoho výhod. Pomáha najmä chrániť prírodné zdroje, obmedzovať emisie skleníkových plynov a spotrebu energie.
Šetriť vodou sa dá aj bez toho, aby ste sa prestali rozmaznávať v kúpeľni!

Zoznámte sa s našimi radami

av_body_gentle-shower-gel_473x590
späť na začiatok