av_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Ochrana lesov Voda, človek a… stromy

20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Lesopark Avène chráni túto lokalitu už desiatky rokov a prispieva ku kvalite termálnej vody. Od roku 2018 sme zverili našich 102 hektárov lesov do starostlivosti organizácie Office National des Forêts (Národný lesnícky úrad), ktorý je uznávaným odborníkom v oblasti starostlivosti o stromy a lesy. Rozhovor s Nicolasom Kremerom, poľnohospodárskym inžinierom ONF, ktorý preskúmal každý z našich 11 zalesnených pozemkov.

Akú úlohu zohráva les v kvalite vody (termálnej a pitnej)?

Hrá úplne zásadnú úlohu. Po prvé preto, že stromy chránia pôdu pred vysychaním a eróziou. Bez nich by dažďová voda nestačila preniknúť do pôdy a dostať sa k podzemným vodám. Buď by sa vyparila, alebo by stekala do riek. Po druhé preto, že korene stromov sú prvým filtrom pri dlhodobej premene dažďovej vody na vodu termálnu. A konečne, čím sú stromy staršie, tým hlbšie siahajú ich korene a tým viac sú v kontakte so zemou. Voda, ktorá prenikne do pôdy, sa môže dostať ďalej a prijímať viac minerálov a mikroprvkov.

Čo je zvláštne na lesoparku v Hydroterapeutickom centre Avène?

Je to veľmi hustý les, ktorý sa môže zdať nepreniknuteľný. Rastú tu predovšetkým buky a duby, ale aj borovice, topole a niekoľko gaštanov. Je veľmi starý, na mapách sa objavil pred viac ako 150 rokmi. To je veľmi dôležité, pretože to má priamu spojitosť s bohatou podzemnou flórou a faunou. To znamená úspešnejší a vyváženejší ekosystém. Prospieva kvalite vody.

Les v parku Hydroterapeutického centra Avène je veľmi starý. To je veľmi dôležité, pretože to má priamu spojitosť s úspešnejším a vyváženejším ekosystémom. Prospieva kvalite vody.

Nicolas Kremer
Nicolas KremerPoľnohospodársky inžinier v ONF

Ako sa o tento lesný ekosystém staráte?

Vzhľadom na to, že v lete je v regióne významné riziko požiarov, dbáme na to, aby sme vyčistili okraje rizikových oblastí, ako sú okolie budov alebo frekventovaných ciest. Globálne otepľovanie tiež začína oslabovať borovice a gaštany. Aby sme zvýšili odolnosť lesa Avène, musíme tieto lesné porasty prispôsobiť a diverzifikovať. Chystáme sa tiež vyrúbať niektoré dubové háje, aby sme zlepšili prístup k zdrojom pre zvyšné stromy, poskytli im viac priestoru, a tým ich posilnili. Tým sa podporí rast tráv a prípadne sa vytvorí priestor pre lesnú pastvu1. To by bola príležitosť naštartovať spoluprácu medzi rôznymi miestnymi partnermi a do vhodnej starostlivosti o vodné zdroje zapojiť viac subjektov. 

1 Lesná pastva je definovaná ako kombinácia: a) zlepšovania pasienkov zachovaním priaznivého vplyvu drevín na podrasty a zvieratá a b) lesníckej výroby a cieľov ochrany prostredníctvom posilnenia a pastierskej údržby podrastov, ktoré prebiehajú v rovnakom priestore.

späť na začiatok