Rozhovor s Emíliou d'Avack z Pur Projet, odborníčkou na morské ekosystémy
PUR Projet a Eau Thermale Avène: obnova koralového útesu

PUR Projet a Eau Thermale Avène: obnova koralového útesu

Rozhovor s Emíliou d'Avack z Pur Projet, odborníčkou na morské ekosystémy

Emilia d'Avack, odborníčka na morské ekosystémy zo spoločnosti PUR Projet, sa do dediny Pejarakan na severozápade Bali vydáva niekoľkokrát ročne, aby koordinovala program PUR Corail, ktorý sa začal v roku 2016, a sledovala vývoj rastu obnovujúceho sa koralového útesu. Spätná väzba od odborníčky priamo z miesta diania.

Na projekte PUR Corail sa podieľate od jeho začiatku. Akú úlohu v ňom hráte?

Začala som tým, že som našla vhodné miesto. Hľadala som útes, ktorý potreboval ochranu, a zároveň komunitu miestnych obyvateľov, ktorá bola ochotná sa zapojiť. Potom som začala sčítať a zaznamenávať škody. Museli sme vybrať najvhodnejšie metódy obnovy útesu a priamo na mieste vyškoliť tímy. Dnes sa o údržbu, obnovu a ďalšie rozširovanie útesu starajú na plný úväzok dvaja ľudia a ich vedúci. Vraciam sa tam dvakrát ročne, aby som skontrolovala, že všetko funguje bez problémov.

Od roku 2019 sme nainštalovali už takmer 17 podmorských konštrukcií. Každoročne vysadíme 2 040 kusov koralov, čo zahŕňa 20 rôznych druhov.

Emilia d'Avack
Emilia d'AvackOdborníčka na morské ekosystémy v spoločnosti PUR Projet
Ako možno koraly a koralový útes obnoviť?

Ako možno koraly a koralový útes obnoviť?

Zvolili sme najmodernejšiu techniku známu ako Biorock. Vyžaduje to elektrifikovanú kovovú 3D konštrukciu, ktorá je ponorená pod vodou. Pri kontakte s vodou slabý prúd vyvoláva chemickú reakciu, ktorá vytvorí materiál podobný kostre koralov. Ten sa naviaže na kov. Našou úlohou je potom transplantovať na štruktúru úlomky živých koralov. Je to veľmi účinná, ale nákladná metóda. Experimentujeme preto s dvoma ďalšími metódami: ďalšou kovovou konštrukciou, ktorú pokryjeme zmesou piesku a lepidla, a klietkou naplnenou kameňmi, ktorá slúži ako podpera pre kúsky koralov.

A koralový útes opäť ožije?

Od roku 2019 sme vďaka podpore spoločnosti Eau Thermale Avène nainštalovali už takmer 17 podmorských konštrukcií a každoročne vysadíme 2 040 kusov koralov, čo zahŕňa 20 rôznych druhov. V rokoch 2016 až 2021 sme vďaka spoločnosti Avène vysadili viac ako 10 000 koralov. Miera prežitia je priaznivá. Útes začína znovu získavať svoju komplexnú formu a znovu plní funkciu útočiska. Vracajú sa sem nahožiabre živočíchy, ropušnicovité ryby, trnuchy modroškvrnné, morskí čerti, chobotnice, sépie... Potápanie na týchto miestach prináša opäť potešenie. 

Aké sú vaše ďalšie ciele?

Aké sú vaše ďalšie ciele?

Naším cieľom je, aby bol útes znova živý, zdravý a aby mohol plniť všetky funkcie dôležité pre celý ekosystém. To znamená zachovanie biodiverzity, zdroj potravy, ochranu pobrežia atď. Lov s pomocou dynamitu alebo kyanidu je teraz zakázaný, ale dravé ryby sa v oblasti lovia stále príliš často. To má za následok šírenie morských rias, ktoré priamo konkurujú koralom. Tento tlak na životné prostredie je stále veľmi silný. Preto sa musíme naďalej usilovať o zlepšenie spolupráce s miestnymi komunitami v otázkach znečistenia.

Ako je tento projekt na ochranu koralového útesu udržateľný?

Každá fáza programu je navrhnutá v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami: miestnymi obyvateľmi, orgánmi samosprávy a rybárskymi a turistickými združeniami. Našou úlohou je podporovať, hľadať finančné prostriedky, poskytovať odborné znalosti, zaisťovať infraštruktúru a odovzdávať skúsenosti. Predovšetkým je však nutné odovzdať všetky potrebné nástroje miestnej komunite, aby mohla v ochrane prírodného bohatstva a obnove koralových útesov pokračovať sama. Máme vyškolené tímy, ktoré sú zložené výhradne z obyvateľov miestnych dedín. V súčasnej dobe organizujeme prehliadky útesu so sprievodcom, ponúkame certifikáty na adopciu mladých koralov a vyvíjame aj ďalšie činnosti, ktoré by mohli zaistiť financie.

Naším cieľom je, aby bol útes znova živý, zdravý a aby mohol plniť všetky svoje dôležité funkcie.

späť na začiatok