Zaistenie bezpečnosti výrobkov
Bezpečnosť výrobkov značky Eau Thermale Avène

Bezpečnosť výrobkov značky Eau Thermale Avène

Zaistenie bezpečnosti výrobkov

Pre značku Eau Thermale Avène je vaša bezpečnosť na prvom mieste. Vaša dôvera založená na istote, že všetky naše výrobky sú bezpečné, je kľúčová. Hodnotenie bezpečnosti našich výrobkov začína posúdením zložiek, zloženia a obalu. Každý z našich výrobkov je preto uvádzaný na trh so zárukou, že je za bežných podmienok používania bezpečný. Prostredníctvom nášho oddelenia dohľadu nad kozmetickými výrobkami potom zaisťujeme priebežnú kontrolu ich bezpečnosti.

Hodnotenie našich zložiek

Používame iba zložky, ktoré boli starostlivo vyhodnotené našimi vedeckými odborníkmi, lekármi a toxikológmi, ktorí sa riadia predpismi EÚ o kozmetike. Na tento účel sa pre každý priečinok posudzuje súbor kritérií. Povaha zložky, koncentrácia zložky vo výrobku, ktorý prichádza do styku s pokožkou, doba kontaktu, ktorá závisí od typu výrobku (oplachovací alebo bezoplachový), kategórie výrobku (tvár, telo), a teda aj povrch, na ktorý pôsobí. Ďalej cieľová skupina s osobitným zreteľom na „citlivú“ populáciu, t. j. deti, obal, ktorý sa použije, a spôsob jeho použitia.

Hodnotenie našich produktov

 Aby sme overili účinnosť našich výrobkov z hľadiska očakávaných cieľov (hydratácia, odstránenie mejkapu, rozjasnenie atď.) a zaistili ich dobrú znášanlivosť, vykonávame okrem hodnotenia zložiek aj klinické štúdie. V závislosti od spôsobu aplikácie a použitia výrobku presne definujeme klinické štúdie zahŕňajúce špecifickú sekvenciu rôznych testov. Pokiaľ v niektorom zo stanovených testov produkt nesplní očakávania, bude prepracovaný tak, aby spĺňal požiadavky, alebo bude jednoducho zrušená jeho výroba. Našou prioritou a požiadavkou stanovenými predpismi je poskytovať vám bezpečné výrobky, ktoré sú zaručene neškodné (inými slovami netoxické) za bežných podmienok použitia.
 

PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -35-  577x614
PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -32- 473x473

Priebežné sledovanie bezpečnosti výrobkov

Rozhodli sme sa, že v rámci našich laboratórií budeme mať vlastný dohľad nad kozmetickými výrobkami, aby sme zaistili bezpečnosť spotrebiteľov pri používaní našich výrobkov po ich uvedení na trh vo všetkých krajinách, kde sa predávajú. Táto medzinárodná organizácia sa tiež opiera o externé a nezávislé expertízy. Sieť týchto odborníkov sleduje a neustále prehodnocuje bezpečnosť výrobkov značky Eau Thermale Avène, podľa prísnych a uznávaných metodík zhromažďuje, overuje a analyzuje prípadné nežiaduce účinky spojené s používaním našich výrobkov a navrhuje aspekty, ktoré by mohli výrobok vylepšiť.

Kľúčové údaje

Kľúčové údaje

Tieto údaje zodpovedajú testom vykonaným pred uvedením sterilného kozmetického výrobku určeného pre deti s atopickou pokožkou na trh.

21. To je počet hodnotení bezpečnosti vykonaných pri každej zložke, zložení a obale.

21. To je počet hodnotení bezpečnosti vykonaných pri každej zložke, zložení a obale.

Vykonalo sa päť štúdií in vitro a dve štúdie na rekonštruovanej epiderme.

Vykonalo sa päť štúdií in vitro a dve štúdie na rekonštruovanej epiderme.

Počet „zdravých“ dobrovoľníkov v 5 klinických štúdiách je 284 a počet „cieľových“ dobrovoľníkov v 2 klinických štúdiách vykonávaných pod dermatologickou kontrolou je 89.

Počet „zdravých“ dobrovoľníkov v 5 klinických štúdiách je 284 a počet „cieľových“ dobrovoľníkov v 2 klinických štúdiách vykonávaných pod dermatologickou kontrolou je 89.

Počet mikrobiologických, fyzikálno-chemických štúdií a štúdií kompatibility a stability je 183.

Počet mikrobiologických, fyzikálno-chemických štúdií a štúdií kompatibility a stability je 183.

späť na začiatok