Obsah

Náš záväzok k prevencii rakoviny

av_solaires_cancer-peau_engagement_european skin-cancer-foundation_1x1 473x473

Rakovina kože: skutočný problém verejného zdravia

Nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu od detstva je dnes dobre známou príčinou nárastu rakoviny kože, či už melanómu alebo karcinómu. Výchova k ochrane pred slnkom od útleho veku je preto mimoriadne dôležitá. Laboratóriá Eau Thermale Avène predvídali tieto požiadavky vďaka svojej dlhoročnej činnosti v tejto oblasti a odborným znalostiam v oblasti starostlivosti pre opaľovanie. Je dokázané, že rad opaľovacej kozmetiky Avene poskytuje bezpečnú ochranu pred slnkom a pomáha predchádzať poškodeniam od slnka.

 

Ochrana pokožky pred slnkom

Naše partnerstvo s nadáciou European Skin Cancer Foundation

Európska nadácia pre rakovinu kože je združenie, ktoré v roku 2008 založil profesor Stockfleth s cieľom školiť a vzdelávať dermatológov v oblasti nemelanómových nádorov kože a zvyšovať povedomie, informovať a predchádzať im prostredníctvom programov pre učiteľov, rodičov a študentov. Od roku 2013 je spoločnosť Eau Thermale Avène zapojená do exkluzívneho a dlhodobého partnerstva s nadáciou European Skin Cancer Foundation a podporuje jej aktivity v boji proti rakovine kože, ktoré sa opierajú o dva hlavné smery:

Prevencia Prostredníctvom vzdelávacích misií v školách a škôlkach upozorňujú vzdelávacie nástroje a informačné brožúry SunPass verejnosť na škodlivé účinky slnka a informujú ju o správnych návykoch, ktoré sa musia osvojiť už v ranom veku.

Školenia Školením lekárov a dermatológov v oblasti skríningu, diagnostiky a liečby rakoviny kože s podporou všetkých európskych pobočiek Eau Thermale Avène.

Partnerstvo spoločnosti Eau Thermale Avène s programom Euromelanoma

Eau Thermale Avène je tiež sponzorom programu Euromelanoma, ktorého cieľom je propagovať a zdieľať informácie o prevencii, včasnej diagnostike a liečbe rakoviny kože. Od svojho založenia v roku 1999 v Belgicku sa Euromelanoma rozrástla do takej miery, že v súčasnosti pôsobí v najmenej 39 krajinách. Združenie riadi sieť európskych dermatológov, ktorej predsedá Véronique Del Marmol. Všetky jej iniciatívy sú zamerané na tri kľúčové skupiny: širokú verejnosť, vedeckú komunitu a európskych a národných politikov.

  • Prostredníctvom webovej stránky Euromelanoma a každoročnej informačnej kampane podporuje informovanosť verejnosti o rakovine kože, jej prevencii, včasnom odhalení a liečbe. Vyvrcholením tejto činnosti sú každoročné verejné skríningy pri príležitosti Dňa melanómu. Doteraz absolvovalo bezplatné vyšetrenie kože viac ako 600 000 ľudí.
  • Euromelanoma sa pravidelne delí o svoje poznatky a osvedčené postupy s dermatológmi a širšou lekárskou komunitou prostredníctvom vedeckých publikácií s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov s rakovinou kože.
  • Euromelanoma organizuje špeciálne podujatia pre vládne organizácie s cieľom zabezpečiť, aby bola liečba rakoviny kože plne uznávaná a podporovaná v zdravotníckych systémoch a stratégiách. 

Spoločnosť Eau Thermale Avène sa podieľa na príprave každoročných kampaní Euromelanoma a vyzýva dcérske spoločnosti, aby sa na nich zúčastnili s cieľom vytvoriť zdravú súťaž medzi krajinami a zdieľať miestne iniciatívy. Napríklad v Bulharsku v roku 2019 dcérska spoločnosť ETA a Euromelanoma zorganizovali so študentmi farmácie v uliciach Varny osvetovú kampaň o rakovine kože. O tejto iniciatíve sa veľa písalo v miestnej tlači. 

 

späť na začiatok