Počet prípadov rakoviny kože celosvetovo narastá.
Každých 14 sekúnd je u jedného človeka diagnostikovaná rakovina kože. Tretinu všetkých diagnostikovaných rakovín na svete tvoria rakoviny kože a 10 % z nich sa končí smrťou. Existujú dva typy rakoviny kože: karcinómy, ktoré sú lokálne zhubné, a melanómy, ktoré sa môžu rozšíriť do ostatných častí tela a sú najnebezpečnejším typom rakoviny kože.
Aké sú príznaky, liečba a diagnostika jednotlivých typov rakoviny kože? Akú úlohu zohráva slnko pri vzniku melanómu a ako mu možno predchádzať?

av_solaires_cancer-peau_homme_dos_1x1 473x473

Čo je rakovina kože?

Rakovina kože je veľmi častá forma rakoviny, ktorá postihuje pokožku. Vzniká v melanocytoch, bunkách zodpovedných za produkciu melanínu, ktoré sa množia vo veľkom počte, až kým nevznikne nádor. Táto abnormalita melanocytov je z veľkej časti spôsobená vystavením UVA žiareniu. Ak sa rakovina kože zistí včas, ide o nezhubný nádor. Odstránenie nádorového tkaniva sa vykonáva lokálnou operáciou. Ak sa rakovina zistí neskoro, prognóza je horšia, najmä ak rakovinové bunky migrujú a šíria sa po celom tele.

Úloha slnečného žiarenia pri vzniku rakoviny kože. 

Slnko pôsobí na pokožku kumulatívne. Hoci slnko prináša určité výhody, ako sme už videli, predstavuje aj mnohé riziká: úpal, slnečné alergie, starnutie kože atď. Dlhodobé vystavovanie sa slnku bez ochrany má tiež škodlivé následky v podobe poškodenia DNA. Ak je poškodenie slnkom príliš rozsiahle a časom sa nahromadí, môže viesť k rakovine kože. Slnečné lúče obsahujú ultrafialové (UV) žiarenie. UVC žiarenie je najnebezpečnejšie, ale je blokované ozónovou vrstvou. UVB lúče pôsobia na bunky epidermy, zatiaľ čo UVA lúče môžu preniknúť do najhlbších vrstiev jazvy a spôsobiť poškodenie DNA. Nedávno bol objavený nový nepriateľ pokožky: viditeľné svetelné žiarenie (ako modré vysokoenergetické viditeľné svetlo). Tieto lúče sú škodlivé, pretože napádajú všetky zložky buniek: lipidy, proteíny aj DNA. Poškodenie sa hromadí dlhodobo, a preto je z hľadiska verejného zdravia nevyhnutné chrániť sa pred slnkom od najútlejšieho veku a počas celého života. 

av_solaires_cancer-peau_3-types_1x1   473x590

Rôzne formy rakoviny kože

Existuje niekoľko rôznych foriem rakoviny kože, pričom existujú dva hlavné typy:

  • karcinómy, ktoré sú lokálne malígne a pri ktorých zvyčajne postačuje chirurgická liečba, s výnimkou veľmi zriedkavých prípadov, keď je potrebná onkologická liečba (90 % karcinómov kože),
  • melanómy, ktorých bunky sa rýchlo množia a majú tendenciu preniknúť do zvyšku tela, ak sa lézia odstráni príliš neskoro: ide o najnebezpečnejší typ rakoviny.
20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Rôzne typy karcinómov

Aktinická keratóza

Aktinická keratóza (AK) je predrakovinová lézia spôsobená nadmerným vystavením kože slnečnému žiareniu, ktorá vzniká na exponovaných miestach kože. Toto štádium sa považuje za prvé štádium vedúce k rakovine kože, ako je napríklad skvamocelulárny karcinóm.

Koho sa týka?

Aktinická keratóza sa najčastejšie vyskytuje u ľudí, ktorí sú silne vystavení slnku, ako sú námorníci a ľudia žijúci na vidieku a v horách. V Európe je postihnutých 15 % mužov a 6 % žien.

Ako k nej dochádza?

Aktinická keratóza sa zriedkavo vyskytuje ako jediná lézia: rozširuje sa na veľkú plochu a vytvára tzv. rakovinové ložiská. Spočiatku sú príliš malé na to, aby boli viditeľné, čo znamená, že na koži je vždy oveľa viac neviditeľných ako viditeľných lézií. Potom sa z nich vyvinú dobre ohraničené drsné šupinaté škvrny, ktoré môžu mať rôznu farbu od červenej po hnedú. (Zdroj: European Skin Cancer Foundation, European Dermatology Forum)

Liečba

Chirurgické odstránenie, použitie suchého ľadu alebo tekutého dusíka alebo lokálna liečba. 

av_solaires_cancer_keratose-actinique_16x9_473_430

Skvamocelulárny karcinóm

Skvamocelulárny karcinóm (SCC) je druhou najčastejšou rakovinou kože. Je to veľmi agresívne nádorové onemocnenie. Vo väčšine prípadov sú skvamocelulárne karcinómy spôsobené chronickým vystavením slnečnému žiareniu. Skvamocelulárny karcinóm je nekontrolovaný rast abnormálnych keratinocytov. 40–60 % skvamocelulárnych karcinómov vzniká z neliečených aktinických keratóz.

Koho postihuje skvamocelulárny karcinóm?

Osoby staršie ako 60 rokov a osoby pracujúce v obzvlášť exponovaných povolaniach (poľnohospodári, námorníci, stavební robotníci atď.). Skvamocelulárnym karcinómom každoročne ochorie približne 1 z 1800 ľudí.

Ako k nej dochádza?

Tento typ rakoviny sa vyznačuje pretrvávajúcou hrubou začervenanou oblasťou s nepravidelnými okrajmi. Môže mať aj podobu zaoblenej otvorenej rany s vyvýšenými okrajmi. Približne 2–10 % skvamocelulárnych karcinómov sa následne rozšíri do lymfatického systému a ohrozuje život. 

Liečba

Chirurgická liečba, chemoterapia aplikovaná cez kožu a perorálna alebo onkologická liečba, ak sa rakovina rozšírila.

av_solaires_cancer-peau_carcinome-epidermoide_16x9

Bazocelulárny karcinóm

Bazalióm alebo bazocelulárny karcinóm (BCC) je najčastejším, ale najmenej agresívnym typom rakoviny kože – a aj všetkých orgánových nádorov. Bazaliómy zvyčajne vznikajú kombináciou kumulatívneho a intenzívneho vystavenia UV žiareniu a príležitostného vystavenia bazálnych kožných buniek v najhlbšej vrstve kože.

Kto je postihnutý bazaliómom?

Bazaliómom je každoročne postihnutá približne 1 osoba z 1500. Postihuje najmä ľudí nad 50 rokov a častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien.

Ako k nej dochádza?

Tento typ rakoviny sa prejavuje ako uzlíky, škvrny, vredy alebo abnormálne červené alebo ružovkasté kožné hrčky vo veľmi lokalizovaných oblastiach: na tvári, krku, rukách atď. Ak sa nechajú rásť, môžu spôsobiť veľké kozmetické poškodenie, ale zvyčajne sa nerozšíria do iných orgánov a zriedkavo ohrozujú život. (Zdroj: European Skin Cancer Foundation, European Dermatology Forum)

Liečba 

V prípade povrchových nádorov sa uprednostňuje operácia, ale lekár môže použiť aj lokálne lieky.

Melanóm

Melanóm je najnebezpečnejším typom rakoviny kože. Predstavuje 5 % rakoviny kože a 1 % zhubných nádorov.

Melanóm vzniká skôr v dôsledku intenzívneho slnečného žiarenia (spálenia) než dlhodobého pôsobenia slnečných lúčov a zvykne sa vyskytovať u ľudí s genetickou predispozíciou. Nádor sa môže objaviť na existujúcom alebo na novovzniknutom znamienku. Tvorí sa v melanocytoch, bunkách, ktoré produkujú melanín. Melanóm sa pomerne skoro rozšíri metastázami do iných orgánov.

av_solaires_cancer-peau_melanome_16x9 473x590

ODPOVEDÁME NA VAŠE OTÁZKY

Ako sa melanóm diagnostikuje?

Melanóm sa často prejavuje ako hnedá alebo viacfarebná, asymetrická, nepravidelná škvrna alebo hrčka, ktorá sa časom zväčšuje a nemusí byť nepríjemná na dotyk. Môže začať ako plochá škvrna a potom sa môže stať výraznejším. V zriedkavých prípadoch nemusí byť pigmentovaná. Jeho podobnosť s materským znamienkom môže sťažovať diagnostiku. V prípade pochybností je potrebné konzultovať dermatológa, ktorý vykoná biopsiu. (Zdroj: Európska nadácia pre rakovinu kože).

Miesto výskytu rakoviny kože sa líši v závislosti od typu melanómu, pohlavia a fototypu osoby. Vo všeobecnosti sa malígne melanómy vyskytujú na dolných končatinách, trupe, hlave a zriedkavejšie na horných končatinách u belochov, zatiaľ čo u černochov sú častejšie na chodidlách a slizniciach.

Hoci existuje mnoho faktorov (chemické, fyzikálne, lekárske, výživové, vírusové), zdá sa, že intenzívne a opakované vystavovanie určitých častí tela slnku zohráva aktívnu úlohu pri vzniku melanómov. Preto je dôležité chrániť sa pred slnkom dodržiavaním pravidiel vystavovania sa slnku a výberom kvalitnej ochrany, najmä u ľudí s fototypom 1 a 2, ktorí sú obzvlášť citliví na vznik melanómu: samotná prevencia nestačí na oddialenie vzniku nádorov.

Včasná diagnostika zvyšuje šancu na vyliečenie. Neskoršie diagnózy si vyžadujú rozsiahlejšiu liečbu, aby sa zabránilo šíreniu nádorových buniek v tele. Samotná prevencia nemôže zabrániť vzniku tohto typu nádoru.
Liečba melanómu sa líši podľa štádia vývoja: Melanómy v štádiu I a II sa liečia chirurgicky. Melanómy v štádiu III sa liečia chirurgicky a niekedy inhibítormi BRAF/MEK alebo imunoterapiou. Melanómy v štádiu IV sa liečia chirurgicky, inhibítormi BRAF/MEK alebo imunoterapiou.

ODBORNÉ PORADENSTVO V PRIATEĽSKOM DUCHU 

Spálenie a časté vystavovanie sa slnku: pozor!

Vaša pokožka si všetko pamätá od útleho veku ako film z fotoaparátu. Pokiaľ ide o spálenie, máte určitú „kvótu“, ktorú nesmiete prekročiť. Všeobecne sa predpokladá, že na vznik rakoviny je potrebných 10 až 15 rokov nadmernej expozície. Starajte sa o svoj slnečný kapitál!

Aby ste predišli melanómu, mali by ste sa naučiť starostlivo sledovať svoje materské znamienka. Pigmentové škvrny (a znamienka) sa považujú za podozrivé, ak vykazujú asymetrické zmeny štruktúry, obrysu a farby. V prípade pochybností sa poraďte s dermatológom.

Záväzok spoločnosti Eau Thermale Avène v oblasti prevencie rakoviny

Záväzok spoločnosti Eau Thermale Avène v oblasti prevencie rakoviny

Spoločnosť Eau Thermale Avène sa zaviazala spolupracovať s Európskou nadáciou pre rakovinu kože s cieľom zvyšovať povedomie, vzdelávanie a prevenciu rakoviny kože. Vďaka svojim jedinečným odborným znalostiam v oblasti fotoprotekcie sa spoločnosť Eau Thermale Avène už 30 rokov snaží vytvárať vysokokvalitné a účinné produkty starostlivosti o pokožku, ktoré zaručujú optimálnu ochranu.

NÁŠ ZÁVÄZOK V OBLASTI PREVENCIE RAKOVINY
späť na začiatok